Jeszcze w tym miesiącu niemiecki rząd ma przyjąć projekt ustawy zawierającej przepisy pozwalające na skuteczniejsze zapobieganie wyłudzaniu świadczeń socjalnych przez obywateli z innych krajów Unii Europejskiej. Planowane są dotkliwe kary.

Jak podał dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung", rząd kanclerz Angeli Merkel zajmie się pakietem ustaw dotyczących walki z wyłudzaniem świadczeń na posiedzeniu gabinetu 27 sierpnia.

Nowe przepisy mają umożliwić niemieckim władzom wydalenie obcokrajowców przyłapanych na oszustwie i nałożenie na nich pięcioletniego zakazu wjazdu do RFN. Dotychczas takie sankcje możliwe są tylko w przypadku sprawców ciężkich przestępstw lub zagrożenia epidemią - pisze "FAZ".

Pobieranie zasiłku na dzieci będzie wymagało podania przez rodziców numeru identyfikacji podatkowej ich i dziecka. Władze podejrzewają, że rodziny imigrantów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej występują o "kindergeld" w kilku różnych miejscach na terenie Niemiec i pobierają wielokrotnie świadczenie na to samo dziecko. Jak twierdzą media, zdarzały się też przypadki pobierania świadczeń na nieistniejące dzieci.

Osoby przyjeżdżające do Niemiec w poszukiwaniu pracy mają dostać ograniczone do sześciu miesięcy pozwolenie na pobyt. Po upływie tego terminu bezrobotni będą musieli wyjechać z Niemiec.  Zaostrzeniu mają też ulec przepisy dotyczące zwalczania zjawiska pracy na czarno.

Z informacji niemieckich mediów wynika, że przypadki nieuprawnionego pobierania świadczeń zdarzają się szczególnie często wśród imigrantów z Rumunii i Bułgarii.

Pod koniec zeszłego roku w Niemczech mieszkało 3,1 mln obcokrajowców z krajów UE - 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba Rumunów i Bułgarów zwiększyła się w tym czasie o 27,9 proc. do ponad 400 tys.

Jak pisał "Der Spiegel" w 2013 roku obywatele krajów UE pobrali świadczenia dla bezrobotnych w wysokości pięciu miliardów euro. Wielu z nich pracuje, jednak z powodu bardzo niskiego wynagrodzenia ma prawo do świadczeń. Niemcy otrzymali w tym czasie zasiłki w wysokości 26,8 mld euro. Wydatki z niemieckiego budżetu na "kindergeld" dla dzieci obywateli UE wynoszą 200 mln euro; cała pula środków na ten cel wynosi 38 mld euro.

(j.)