W obawie przed zmonopolizowaniem rynku silników lotniczych i awioniki Unia Europejska zablokowała fuzję dwóch amerykańskich firm - General Electric i Honeywell. To połączenie poważnie ograniczyłoby konkurencję w przemyśle aerokosmicznym i spowodowało wzrost cen - uznał unijny komisarz do spraw konkurencji, Mario Monti.

Obserwatorzy nie kryją, że unijna decyzja może spowodować nowe napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Piętnastką, ponieważ amerykańskie władze antymonopolowe nie wyrażały sprzeciwu wobec tej fuzji. General Electric, jeden z największych koncernów świata, wytwarza między innymi silniki lotnicze. Honeywell produkuje natomiast sprzęt lotniczy, w tym urządzenia elektroniczne dla samolotów. Aby prowadzić interesy w Europie, firmy amerykańskie muszą podporządkowywać się ustawodawstwu unijnemu, podobnie jak firmy europejskie muszą stosować się do przepisów Stanów Zjednoczonych, jeśli chcą działać na rynku amerykańskim. Prawo Unii pozwala władzom Piętnastki sprzeciwiać się łączeniu firm, których łączne obroty w Europie przekraczają 250 milionów euro rocznie.

18:05