Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w lutym 2011 roku wyniosła 1,7 proc. rok do roku, zaś w styczniu 2011 roku wyniosła 1,6 proc. rok do roku - poinformował NBP. Analitycy oczekiwali inflacji bazowej za luty i styczeń 2010 roku odpowiednio na poziomach: 2,1 proc. oraz 1,8 proc. W ujęciu miesięcznym miara ta wyniosła w lutym 0,1 proc., a w styczniu 0,4 proc.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym w lutym 2011 roku 3,2 proc. oraz 3,1 proc. w styczniu 2011 roku.

Lutowa inflacja bazowa rok do roku, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 2,5 proc., a w styczniu 2011 roku 2,5 proc.

Inflacja liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wyniosła rok do roku w lutym 3,2 proc. i 3,0 proc. w styczniu 2011 roku.