Ministerstwo Skarbu Państwa nie chce na razie prywatyzować Tauronu, a w PGE chce zachować pakiet kontrolny - poinformował wiceminister resortu Rafał Baniak.

Spośród dużych spółek energetycznych Tauron na dzisiaj nie jest przewidziany do prywatyzacji - powiedział Baniak. Skarb Państwa ma 30.06 proc. akcji w Tauronie. Jeżeli chodzi o PGE, to zgodnie ze strategią, która obowiązuje, minister Skarbu Państwa zachowa pakiet kontrolny - dodał wiceminister. Skarb Państwa ma 69,29 proc. w PGE.

Grupa Kapitałowa Polskiej Grupy Energetycznej jest największą grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40 proc., a w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 procent. Grupa zatrudnia ponad 46 tys. pracowników .

Holding kontroluje również 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego - należą do niego dwie kopalnie węgla kamiennego, siedem elektrowni, cztery elektrociepłownie i 35 elektrowni wodnych. Grupa sprzedaje energię do ponad 4 mln klientów.