Modzelewski: Stworzono prawo tak, by stało się źródłem zarobku dla kogoś

Piątek, 14 września 2018 (08:38)

Za ustawę o VAT, która sprzyjała unikaniu płacenia podatków i wyłudzaniu zwrotów odpowiada minister finansów - powiedział PAP doradca podatkowy i były wiceminister finansów Witold Modzelewski. Dodał, że już w 2004 roku można było wprowadzić instrumenty, które zapobiegłyby nadużyciom.

Nie wiem, jakie pytania zada mi we wtorek 18 września komisja, ale liczę się z tym, że np. może zapytać, o przepisy, które sprzyjały unikaniu płacenia podatku VAT i wyłudzania zwrotów z budżetu - mówił Modzelewski. Dodał, że w jego opinii, niekorzystne dla państwa zapisy w prawie podatkowym, to nie jest efekt niewiedzy czy nieudolności, tylko złej woli osób. Powiedział, że wręcz "stworzono prawo tak, by stało się źródłem zarobku dla kogoś".

Ekspert zaznaczył przy tym, że działalność lobbingowa jest dozwolona, a jej celem jest dotarcie do polityków. Na tym polega współczesna demokracja liberalna - tłumaczył.

Na pytanie, czemu sztab urzędników nie wyłapał słabości tworzonego prawa Modzelewski powiedział, że "każdy urzędnik wykonuje polecenia swoich zwierzchników". Nie wykluczył też, że "projekt ktoś przyniósł w teczce i było to nawet poza strukturą formalną departamentu".

Modzelewski: Wmawiano nam, że nowe regulacje są szczelne


Modzelewski zaznaczył, że wielokrotnie sygnalizował Ministerstwu Finansów, jakie będą negatywne konsekwencje wprowadzanych przepisów, sugerował też poprawki. Podkreślił również, że już w 2004 r. można było wprowadzić instrumenty, które zapobiegałyby nadużyciom. Dodał, że najbardziej oburza go bezmyślność, z jaką urzędnicy dostosowywali nasze przepisy do rozwiązań wspólnotowych, choć wiadomo było, że są one wadliwe. Co gorsza, wmawiano nam, że nowe regulacje są szczelne i zgodnie z interesem podatnika, z interesem publicznym - wspominał. 

Na pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie niekorzystnej dla państwa ustawy, Modzelewski stwierdził, że minister finansów, bo to on przedstawił projekt rządowi, a rząd sejmowi.

Komisja śledcza ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Zbada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 roku. W uzasadnieniu uchwały napisano, że w latach 2007-2015 można było zaobserwować zjawisko stopniowego rozszczelnienia systemu podatku VAT. Według nich Polska nie podejmowała działań sugerowanych przez raporty Komisji Europejskiej i wprowadzanych w innych krajach.

Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych". Wskazano również na prezesa Najwyższej Izby Kontroli i podległych mu funkcjonariuszy publicznych, prokuraturę oraz organy powołane do ścigania przestępstw, "w szczególności Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendanta Głównego Policji i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

(mn)

Artykuł pochodzi z kategorii: Ekonomia