Ministerstwo kultury marnuje pieniądze przeznaczone na renowację

zabytków. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w latach 1995-97

"na śmietnik" wyrzucono ponad milion złotych. NIK uważa, że stworzone

przez resort krajowe programy ochrony zabytków wyrządziły więcej szkody,

niż przyniosły pożytku. Izba wykryła, że szefowie poszczególnych

programów często rozdzielali pieniądze według własnych kryteriów, i

przekraczali swoje kompetencje.