Ministerstwo Gospodarki ostatecznie odrzuciło żądania spółki Giesche, podającej się za tę samą, do której przed drugą wojną światową należała duża część śląskiego przemysłu i nieruchomości.Spółka występowała między innymi o zwrot zabytkowych katowickich osiedli Nikiszowiec i Giszowiec oraz niektórych terenów należących do Huty Szopienice.

Jej przedstawiciele argumentowali, że nacjonalizacja niemiecko-amerykańskiej firmy Giesche po drugiej wojnie światowej była bezprawna. Resort w uzasadnieniu swej decyzji przypomniał, że Polska w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wypłaciła już Amerykanom odszkodowanie za utracone mienie.

W ocenie ministerstwa, roszczenia związane z nacjonalizacją mienia stanowiącego własność spółki zostały w całości zaspokojone, stąd nie ma podstaw do występowania z wnioskiem o weryfikację decyzji nacjonalizacyjnej.

Roszczenia spółki Giesche wobec resortu gospodarki były wysunięte równolegle z innymi, wobec władz Katowic, które od początku kwestionowały legalność roszczeń i samej spółki Giesche; została ona reaktywowana na podstawie kolekcjonerskich, przedwojennych akcji. Jej przedstawiciele twierdzili, że są sukcesorami praw majątkowych tej spółki. Prezydent Katowic skierował sprawę do ABW i prokuratury.

10 lutego tego roku prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu (Podkarpackie) poinformowała o zatrzymaniu czterech osób - posiadaczy przedwojennych, historyczno-kolekcjonerskich akcji spółki Giesche S.A., które skupowali od kolekcjonerów. Na podstawie tych akcji chcieli uzyskać nieruchomości w Katowicach lub odszkodowania za utracony majątek. Chodzi o kwotę ponad 341 mln zł. Usłyszeli zarzut usiłowania wyłudzenia na szkodę Skarbu Państwa.

Spółka Giesche występowała o zwrot nieruchomości w Katowicach i Piekarach Śląskich. Zabiegała m.in. o zabytkowe katowickie osiedla Nikiszowiec i Giszowiec, gdzie toczyła się akcja filmów Kazimierza Kutza, oraz niektóre tereny i nieruchomości Huty Szopienice. Kwestionowała też nacjonalizację budowanych przez ród Giesche domów mieszkalnych.

Przedstawiciele firmy przekonywali, że należąca do przedwojennego rodu potentatów przemysłowych i nosząca ich nazwisko spółka Giesche oraz obecna firma to ten sam podmiot. Władze Katowic od początku uważały roszczenia firmy za bezprawne.