Święto zostało ustanowione przez UNESCO i Światową Federację PEN-Clubu. Z okazji przyjęcia przez dziennikarzy afrykańskich Deklaracji z Windhuku, wzywającej do przestrzegania swobody mediów w Afryce, i na całym świecie. Dziś mija 9 lat od tego wydarzenia.

Według Światowego Stowarzyszenia Gazet, w zeszłym roku w 19 krajach świata zginęło 71 dziennikarzy. Najwięcej, bo aż 22, straciło życie na terenie byłej Jugosławii. Według tej samej organizacji, cenzura albo inna forma ograniczenia wolności prasy istnieje jeszcze w 103 krajach. W rankingu państw, gdzie jest wolna prasa, Polska zajmuje 16 pozycję.

Natomiast według danych opublikowanych w grudniu ubiegłego roku, w ciągu ostatnich 12 miesięcy w sumie, w różnych miejscach naszego globu, podczas wykonywania pracy zginęło aż 86 reporterów, głównie w czasie konfliktów na Bałkanach, w Sierra Leone i w Rosji. Te dane znalazły się w podsumowaniu roku ogłoszonym w Brukseli przez "Międzynarodową Federację Dziennikarzy".

Cenzura - to słowo u jednych budziło strach i pokorę, a innych mobilizowało do działania. W Polsce, cenzurę, pogrzebaliśmy oficjalnie 11 lat temu. Są jednak kraje, w których ograniczenia wolności prasy są na porządku dziennym. Takich państw, Światowe Stowarzyszenie Gazet, naliczyło aż 103. Warszawska reporterka sieci RMF postanowiła sprawdzić, czy Polacy uważają, że nasza prasa jest

wolna:

W Nowym Jorku została opublikowana doroczna lista "10 Największych Wrogów Prasy". Na liście znaleźli się między innymi "notoryczni" wrogowie żurnalistów - liderzy Kuby, Chin, Jugosławii, Tunezji, Jugosławii, Peru i Malezji.

Za najgorszego i najbardziej zagorzałego przeciwnika wolności prasy autorzy raportu uznali jednak przywódcę Rewolucyjnego Zjednoczonego Frontu na Sierra Leone, będącego teraz członkiem rządu. Podczas 3-tygodniowej okupacji stolicy tego kraju Freetown na początku ubiegłego roku żołnierze wywodzący się z jego ugrupowania rozstrzelali 8 dziennikarzy.

Na drugim miejscu listy znalazł się irański Ajatollah Ali Chamenei. Trzecią, niechlubną pozycję zajął przywódca Jugosławii - Slobodan Miloszewić. Dodajmy, że według UNESCO i Światowej Federacji Pen-Clubu największym zagrożeniem dla wolności słowa jest brak dostępu do informacji.

A oto kilka wypadków tylko z ostatnich trzech miesięcy:

Wiadomości RMF FM 08:45

Ostatnie zmiany 11:45, 12:45

Zobacz też: