Kanclerz Niemiec Angela Merkel odrzuciła spekulacje na temat możliwej wysokości wsparcia finansowego dla Grecji. Nie należy mówić o liczbach, dopóki nie będą one powiązane z zaakceptowanym programem pomocy - oświadczyła Merkel.

Wcześniej niemiecki polityk Zielonych Juergena Trittina powiedział, że kwota wsparcia dla Aten, pochodzącego ze środków Międzynarodowego Funduszu Walutowego i pożyczek państw strefy euro, wyniesie 100-120 mld euro w ciągu trzech lat. Z kolei według niemieckiego ministra gospodarki Rainera Bruederle trzyletni pakiet dla Aten ma opiewać nawet na 135 mld euro.

Mogę tylko powtórzyć, że chodzi tu o trzyletni program wsparcia dla Grecji - powiedziała niemiecka kanclerz po spotkaniu w Berlinie z szefami międzynarodowych organizacji gospodarczych i finansowych, w tym MFW, EBC, Banku Światowego i OECD.

Zaznaczyła, że wciąż trwają negocjacje z Grecją w sprawie pakietu pomocy. Musimy poczekać na zakończenie rozmów i uczynić wszystko, by przyjęty program (dla Grecji) miał jak największe szanse na sukces - dodała Merkel.

Kanclerz Niemiec powtórzyła, że uzależnia decyzję o wsparciu dla Aten od przedłożenia przez Greków wiarygodnego programu konsolidacji swych finansów, który zaakceptują MFW i Komisja Europejska i który pozwoli odbudować zaufanie na rynkach. Niemcy wniosą wkład w to, by zabezpieczyć euro - powiedziała.