Marek Woszczyk został nowym prezesem zarządu Polskiej Grupy Energetycznej. Były prezes Urzędu Regulacji Energetyki został wybrany, razem z trzema wiceprezesami, przez radę nadzorczą. Potwierdziła się tym samym informacja reportera RMF FM Krzysztofa Berendy, który donosił o przenosinach Woszczyka do PGE już 11 grudnia.

Woszczyk pełnił funkcję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od 1 czerwca 2011 roku do 11 grudnia 2013 roku. Zrezygnował ze stanowiska. Jego rezygnacja została przyjęta przez premiera.

Woszczyk jest absolwentem m.in. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, autorem wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego. Z URE związany był od 1998 roku, kiedy to objął funkcję zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego URE, a także przedstawicielem prezesa URE w międzynarodowych stowarzyszeniach regulatorów rynków energii. W 2007 roku objął funkcje wiceprezesa URE, nadzorującego Departament Taryf, Departament Promowania Konkurencji oraz Oddziały Terenowych Urzędu. Od 22 grudnia 2010 roku pełnił obowiązki prezesa Urzędu.
Rada nadzorcza poinformowała też o wyborze pozostałych członków zarządu. Wiceprezesem ds. korporacyjnych został Jacek Drozd, wiceprezesem ds. operacyjnych i handlu - Grzegorz Krystek, a wiceprezesem ds. rozwoju - Dariusz Marzec. Drozd i Krystek zasiadali w radzie nadzorczej i byli ostatnio delegowani do zarządu, Marzec pracował ostatnio w firmie doradczej KPMG. Konkurs na wiceprezesa ds. finansowych unieważniono.

Kilian odszedł z PGE

Konkurs na nowego prezesa i członków zarządu PGE został rozpisany po rezygnacji 18 listopada 2013 roku Krzysztofa Kiliana, który funkcję tę pełnił od marca 2012 ubiegłego roku. Kilian złożył rezygnację "z ważnych powodów, w szczególności w związku z dokonanymi 25 października zmianami w składzie zarządu i ich skutkami". 25 października Rada Nadzorcza odwołała z zarządu Bogusławę Matuszewską i Wojciecha Ostrowskiego, oceniając ich pracę jako niesatysfakcjonującą.

Polski potentat energetyczny

PGE SA jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dostarcza energię do ponad pięciu milionów klientów. PGE zadebiutowała na GPW w listopadzie 2009 roku. 61,89 proc. akcji należy do Skarbu Państwa, a 38,11 proc. do pozostałych akcjonariuszy.

(MRod)