Bussiness Center Club ma własny pomysł na korektę reformy górnictwa. Przedsiębiorcy zrzeszeni w BCC proponują wstrzymanie eksportu węgla,

do którego dopłacają podatnicy, szybszą likwidację nierentownych kopalń oraz bezwzględne egzekwowanie płacenia przez spółki węglowe podatków i składek na ZUS.

BCC zgadza się natomiast z postulatem górniczych związków zawodowych domagających się odwołania odpowiedzialnego za reformę ministra gospodarki Janusza Steinhoffa. Jednak w przeciwieństwie do związkowców BCC argumentuje to jego uległością w stosunku do lobby górniczego, z którego minister się wywodzi.