Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed Funduszami Inwestycyjnymi. Z roku na rok przybywa skarg na ich politykę inwestycyjną i informacyjną.

Trzeba pamiętać o tym, że im wyższe są potencjalne zyski, tym większe ryzyko. KNF radzi inwestować niewielkie kwoty, ale regularnie. Warto także porównywać ich wyniki z kilku lat.

Komisja przypomina, że fundusze inwestycyjne są alternatywą m.in. dla osób, które nie są ekspertami od finansów albo nie mają czasu na indywidualne poszukiwanie najkorzystniejszych inwestycji.

Wybierając fundusz inwestycyjny trzeba wziąć pod uwagę własne, indywidualne preferencje – potrzeby finansowe i akceptowane ryzyko. Do tego ważny jest cel inwestycji, horyzont czasowy i poziom akceptowanej straty.

Inwestując regularnie niewielkie kwoty oraz dzieląc swoje inwestycje na strategie mniej oraz bardziej agresywne zmniejszamy ryzyko inwestycji. Decydując się na określone towarzystwo funduszy inwestycyjnych warto porównać dane o historycznych zyskach lub stratach z kilku lat. Ale trzeba pamiętać, że osiągnięte w przeszłości wyniki, wcale nie muszą się powtórzyć.