Kolejarze protestują dziś w Warszawie

Czwartek, 2 grudnia 2004 (12:35)

Kilkuset związkowców PKP demonstruje przed Sejmem. Kolejarze żądają wypełnienia listopadowych zobowiązań rządu dotyczących przyznania państwowych dotacji dla kolei. Protestujący czekają na Marszałka Sejmu.

Chcą mu przekazać petycję, w której domagają się m.in. zapewnienia w ustawie budżetowej odpowiednich środków finansowych na kolejowe przewozy regionalne i międzywojewódzkie. Chcą, aby koleją po Polsce jeździło się lepiej

Manifestacja będzie pokojowa – zapewnia Stefan Kogut, szef kolejarskiej Solidarności. Przed Sejmem słychać gwizdki, syreny, a na transparentach przeczytać można hasła: "Precz ze złodziejami" i "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę", "Wara od przewozów regionalnych", "Hausner zdrajcą narodu i ojczyzny", "Pracy i godnej płacy".

Artykuł pochodzi z kategorii: Ekonomia

-