Kursy zagranicznych walut są coraz niższe. Inwestorzy spodziewają się, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższy dziś stopy procentowe. Jeżeli tak się stanie waluty powinny dalej tanieć – twierdzą analitycy. Jeżeli nie – kursy Euro, Dolara i Franka pójdą w górę. Z analitykiem walutowym TMS Brokers, Joanną Plutą rozmawiał na ten temat reporter RMF FM Krzysztof Berenda.

Krzysztof Berenda: Widzimy, że złoty ostatnio mniej lub bardziej śmiało się umacnia. To jest oczekiwanie na decyzję Rady Polityki Pieniężnej czy też dzieje się coś innego?

Joanna Pluta: Myślę, że w ostatnim czasie ruch złotego można tłumaczyć zmiennością w ramach przedziału wahań. Najbliższe, dolne ograniczenie tego kanału wahań znajduje się w okolicach poziomu 3,92 zł za euro, natomiast z góry, silniejsze wzrosty kursu EUR/PLN ogranicza wartość nieco powyżej okolicy 4 zł za euro i tak naprawdę już od kilku tygodni, czy nawet kilkunastu tygodni, możemy obserwować taki ruch fluktuacyjny, gdzie zmiany wartości złotego są tak naprawdę wynikiem docierania kursu do poszczególnych ograniczeń i następującego w momencie dotarcia do konkretnego ograniczenia odbicia. Także oczywiście czynniki fundamentalne, czy krajowe, czy zagraniczne, odgrywają tutaj jakąś rolę. Mogą podwyższać albo zmniejszać zmienność w ramach tego kanału wahań, ale generalnie, tak jak wcześniej wspomniałam, ten ruch, jakiemu podlegają notowania złotego, a w szczególności pary EUR/PLN, jest wynikiem konsolidacji, którą tak naprawdę obserwujemy na wykresie EUR/PLN już od sierpnia bieżącego roku. Tam, zarówno górne jak i dolne ograniczenia, podlegają przesunięciom, zmianom w poszczególnych tygodniach, ale zazwyczaj właśnie działają one w takim kierunku odreagowania na notowaniach EUR/PLN.

Krzysztof Berenda: A widać tu jakieś oddziaływanie oczekiwania na stopy?

Joanna Pluta: Myślę, że ta ostatnia zniżka kursu EUR/PLN w okolice właśnie tego pierwszego wsparcia na poziomie 3,92 zł za euro - ten ruch obserwowaliśmy wczoraj - jak najbardziej może być wynikiem oczekiwania na decyzję RPP. Oficjalne prognozy rynkowe mówią, iż Rada nie powinna zmienić stóp procentowych. Jednak tak naprawdę większość uczestników rynku liczy się z możliwością podwyżki. My prognozujemy podwyżkę na dzisiejszym posiedzeniu o 25 pb. i oczywiście na rynku pojawiają się też głosy mówiące nawet o podwyżce 50 pb. Myślę, że takie ciche oczekiwania, że jednak RPP postanowi dziś o zacieśnienu polityki monetarnej w naszym kraju mogą utrzymywać kursy EUR/PLN na nieci niższym poziomie. Jednak myślę, że ta dzisiejsza decyzja jest o tyle szczególna, ponieważ po raz pierwszy od kilku miesięcy może ona przynieść większą zmienność na rynku, ponieważ, tak jak wspomniałam, głosy i opinie odnośnie tego czy Rada będzie zacieśniać politykę pieniężną czy nie, rozkładają się dosyć równomiernie i nawet ci, prognozujący, którzy są za pozostawieniem stóp na niezmienionym poziomie, myślę, że nawet właśnie ta grupa czuje, że podwyżka może też mieć miejsce. Także tak naprawdę właśnie w dniu dzisiejszym chyba każda decyzja RPP ma szansę wywołać wzrost zmienności rynkowej. Myślę, że silniej zmienność może wzrosnąć jeśli rzeczywiście RPP zdecydowałaby się na podwyżkę stóp procentowych. Moim zdaniem jeśli Rada w ogóle w tym roku miałaby podwyższyć stopy, to dokona tego na dzisiejszym posiedzeniu.

Krzysztof Berenda: Przez ostatni czas widzimy, że pod koniec miesiąca waluty zazwyczaj drożeją, złoty się osłabia. To jakoś pewnie koreluje się z terminem płacenia rat przez kredytobiorców, bo wiele osób płaci pod koniec. Czy teraz może być tak, że waluty mogą tanieć właśnie w oczekiwaniu na decyzję RPP o podwyżce stóp? Czy to nie zmieni tego trendu? Zazwyczaj jakaś taka zależność się pojawiała mniej lub bardziej regularnie.

Joanna Pluta: To też zależy od tego, jaki będzie miał wydźwięk dzisiejszy komunikat po posiedzeniu. Jeśli rzeczywiście Rada zasygnalizuje, że kolejne podwyżki mogą mieć miejsce w kolejnych miesiącach, to wtedy myślę, że prawdopodobny jest scenariusz, że właśnie w ostatnim tygodniu miesiąca, kiedy zazwyczaj odbywają się posiedzenia Rady i ogłoszenie decyzji w sprawie stóp, możemy obserwować umacnianie się złotego wraz z nasilaniem się oczekiwań na podwyżki stóp. Ale to w momencie, kiedy rzeczywiście Rada zasygnalizowałaby, że podwyżki mogą mieć miejsce w kolejnych miesiącach.