Gotowy jest pozew zbiorowy przeciwko bankowi Getin Noble. Dokument podpisują osoby z Wielkopolski, które wzięły w tym banku kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich.

Pozew dotyczy osób, które zaciągnęły kredyt we frankach w latach 2006-2008. Klienci zarzucają bankowi zawyżenie kursów franka w spłacanych ratach. Dlatego też chcą, by sąd ustalił nieważność całych umów z bankiem bądź pojedynczych zapisów. Chodzi o klauzule, które umożliwiają bankowi dowolność w ustalaniu wysokości raty kredytu. W umowach obowiązujący kurs waluty nie zależał od cen rynkowych, ale decyzji kilku pracowników. Oznaczało to, że raty były dużo wyższe, niż gdyby bank opierał się na zasadach rynkowych w udzielaniu pożyczek. 

Jeśli sąd podzieli zdanie klientów, prawników i poznańskiego rzecznika praw konsumentów, to dopiero wtedy ruszy walka o odzyskanie od banku pieniędzy.