UOKiK sprawdzi, czy spółka 4You Airlines, pośrednicząca w sprzedaży biletów lotniczych, prawidłowo informuje konsumentów o swojej sytuacji prawnej i charakterze świadczonych usług. Urząd wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że działalność przewoźników lotniczych jest regulowana i wymaga koncesji przyznanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).  

"4You Airlines to spółka, która nie jest jeszcze przewoźnikiem, ponieważ obecnie stara się o uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń. W sierpniu rozpoczęła internetową sprzedaż biletów lotniczych, zapowiadając start działalności przewozowej na 3 listopada br. Postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przez Prezesa Urzędu po otrzymaniu informacji z ULC, dotyczących m.in. możliwości rozpoczęcia przez spółkę działalności przewoźnika w deklarowanym terminie" - informuje UOKiK.

Urząd sprawdza, czy spółka na swojej stronie internetowej prawidłowo informuje o rodzaju prowadzonej działalności oraz to, czy nie sugeruje konsumentom, iż jest przewoźnikiem lotniczym, podczas gdy w rzeczywistości pośredniczy w zawieraniu umów przewozu lotniczego na rzecz innego przedsiębiorcy.

"Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Ma ono na celu wstępne zbadanie sytuacji rynkowej. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu stwierdzi nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów" - czytamy w komunikacie.

Urząd przypomina, że osoby korzystające z oferty internetowej rezerwacji biletów lotniczych powinny sprawdzić, czy przedsiębiorca ma certyfikat przewoźnika i koncesję na wykonywanie lotów na tych trasach.