Wyłudzenia kredytów i pożyczek na czyjeś dane osobowe to coraz powszechniejszy problem. Niestety, państwo nie potrafi zabezpieczyć nas przed takimi wyłudzeniami. Możemy to jednak zrobić sami, a przynajmniej znacznie zminimalizować negatywne skutki utraty dokumentów czy dostania się naszych danych osobowych w niepowołane ręce. Jak najlepiej zabezpieczyć się przed wyłudzeniem pożyczki?

Według Raportu InfoDOK, w Polsce każdego dnia dochodzi do prób wyłudzenia na kwoty przekraczające milion złotych. Co roku udaremnianych jest tysiące takich prób wyłudzeń. Nie zawsze jednak udaje się udaremnić wszystkie i w konsekwencji na czyjeś dane zaciągana jest pożyczka lub kredyt. Taka sytuacja może spotkać każdego, a jej następstwa mogą być bardzo dotkliwe dla takiej osoby, często nie udaje się bowiem złapać przestępców, a banki i inne instytucje finansowe nie zawsze rezygnują z dochodzenia swoich roszczeń. Łatwo można popaść w długi, z których później trudno się wyplątać - zdarza się, że mijają lata, zanim sytuacja znajdzie swój szczęśliwy finał. Na szczęście istnieje wiele możliwości obrony przed takimi sytuacjami.

Jak dochodzi do wyłudzenia pożyczki?

Do wyłudzenia pożyczki dochodzi w wyniku kradzieży tożsamości, czyli w sytuacji, gdy ktoś bezprawnie wejdzie w posiadanie danych osobowych innej osoby i wykorzysta je wbrew jej woli. Do kradzieży tożsamości dochodzi najczęściej w wyniku zgubienia lub kradzieży dowodu osobistego lub pozyskania danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres zameldowania, pesel, seria i numer dowodu osobistego) w inny sposób, np. w wyniku skserowania dokumentu lub spisania z niego odpowiednich informacji.

Przestępca, będąc w posiadaniu naszego dowodu tożsamości lub naszych danych osobowych może próbować wyłudzić pożyczkę, kredyt lub kupić coś na raty - to jednak tylko niektóre z rzeczy, do których przestępca mogą wykorzystać nasze dane.

Jak się przed tym ustrzec? Przede wszystkim należy zawsze pilnować swojego dowodu tożsamości i nie udostępniać go przypadkowym osobom, a w razie jego zgubienia lub kradzieży natychmiast go zastrzec. Najłatwiejszą i najszybszą metodą zastrzeżenia dokumentu tożsamości jest zrobienie tego za pośrednictwem serwisu Biura Informacji Kredytowej na stronie BIK - to kwestia kilku minut. Informacja o zastrzeżeniu natychmiast trafi do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, z którego korzystają banki i wiele innych podmiotów, w tym operatorzy telefonii komórkowej i agencje nieruchomości.

Nie należy także podawać nieznanym nam osobom wrażliwych danych osobowych z dowodu tożsamości, w szczególności jego numeru seryjnego oraz naszego numeru PESEL - poza nielicznymi wyjątkami, np. w banku. Każde udostępnienie danych nieodpowiednim osobom może skończyć się wyłudzeniem zobowiązania na nasze dane.

Zabezpieczenie przed wyłudzeniem pożyczki – Alert BIK

Jednym z popularniejszych rozwiązań zapewniających ochronę przed wyłudzeniem pożyczki na nasz dane jest Alert BIK. Co to takiego? Alerty BIK to powiadomienia w formie e-maila oraz SMS-a o próbie uzyskania kredytu lub pożyczki na nasze dane osobowe. Taka informacja pozwala nam na w miarę szybką reakcję i zapobiegnięcie wyłudzenia jakiegoś zobowiązania na nasze dane.

Warto dodać, że alerty te wysyłane są do nas także w przypadku zaległości w spłatach wziętych przez nas kredytów i pożyczek czy wpisania do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor jako dłużnika. Dzięki temu możemy w porę zareagować i uniknąć poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z opóźnień w spłacie.

Zabezpieczenie przed wyłudzeniem pożyczki – System Bezpieczny Pesel

Kolejnym z rozwiązań, które pomoże zabezpieczyć się przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki na nasze dane jest System Bezpieczny Pesel. Jak to działa? Najogólniej mówiąc system ten pozwala nam zastrzec swój numer PESEL, dzięki czemu nikt nie będzie mógł zaciągnąć pożyczki na nasze dane, jednak tylko w instytucjach finansowych korzystających z tego systemu. Do systemu Bezpieczny Pesel należy kilkadziesiąt firm pożyczkowych działających w Polsce, w tym największe jak Wonga czy Provident.

System udostępnia dwie możliwości usługi. Pierwszą jest usługa zastrzeżenia, dzięki której pożyczkodawcy otrzymują informację, że nie planujemy zawierać żadnych umów kredytowych ani pożyczkowych - w związku z tym, jeśli np. ktoś zgłosi się po pożyczkę na nasze dane, to dla firmy będzie to informacja, że może on się pod nas podszywać. Drugą jest usługa zgłoszenia utraty, co jest równoznaczne z poinformowaniem firm pożyczkowych, że zgubiliśmy lub utraciliśmy dokument tożsamości - dzięki temu nie będzie można na jego podstawie zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania.

Jak uchronić się przed wyłudzeniem pożyczki?

Przede wszystkim należy zadbać o to, aby dowód tożsamości nie wpadł w niepowołane ręce (w tym jego kopia, jak ksero czy skan), a także zawarte w nim informacje, a w razie kradzieży lub zgubienia dokumentu zgłosić ten fakt w odpowiednich instytucjach, a sam dokument zastrzec.

Warto też rozważyć skorzystanie z jednej lub kilku dostępnych obecnie form ochrony danych osobowych, jak Alerty BIK czy System Bezpieczny PESEL, ale też credit freeze, FairPay czy chrońPESEL.pl - możliwości jest wiele. Nie gwarantują one jednak stuprocentowej ochrony przed skutkami utraty kontroli nad własnymi danymi czy dokumentami - pomagają jednak znacznie zmniejszyć ryzyko wyłudzenia kredytu lub pożyczki na nasze dane.

Ponadto zaciągając pożyczki i inne zobowiązania finansowe, warto robić to tylko w sprawdzonych firmach - daje to gwarancję, że nasze dane nie trafią w niepowołane ręce i nie zostaną później wykorzystane do wyłudzenia pożyczki. Można w tym celu skorzystać z rankingów firm pożyczkowych, jak https://sowafinansowa.pl/chwilowki/ w których znajdują się jedynie sprawdzone firmy, gwarantujące bezpieczeństwo naszych danych.