Inflacja znowu poszła w górę. W sierpniu wzrosła z 4,1 do 4,3 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. To znacznie powyżej prognoz. Ceny w sklepach znów więc rosną coraz szybciej.

Sierpień to kolejny miesiąc, w którym wzrosły opłaty związane ze zdrowiem (o 0,2 proc.). Droższe niż przed miesiącem były usługi stomatologiczne (o 0,3 proc.), a także artykuły farmaceutyczne i usługi lekarskie (po 0,2 proc.). Ceny w zakresie transportu w porównaniu z lipcem br. wzrosły o 0,9 procent. Wyższe niż przed miesiącem były opłaty za usługi transportowe (o 1,7 proc.).

Po obniżkach cen notowanych od czerwca br., w sierpniu br. wzrosły ceny paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 1,3 proc.), w tym oleju napędowego - o 2,0 proc., benzyn silnikowych - o 1,2 proc., a gazu ciekłego - o 0,2 procent. Opłaty związane z łącznością były wyższe niż w lipcu br. o 4,8 proc.. Koniec promocji wprowadzanych przez operatorów od maja br., spowodował, że w sierpniu br. konsumenci więcej płacili za usługi telekomunikacyjne (o 4,9 proc.). Tańszy był natomiast sprzęt telekomunikacyjny (o 0,6 proc.).

Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą utrzymały się przeciętnie na poziomie notowanym w lipcu br. Odnotowano podwyżki cen książek (o 0,9 proc. oraz w zakresie turystyki zorganizowanej (o 0,6 proc.), w tym za granicą - o 1,2 proc., a w kraju - o 0,1 procent. Droższe niż w poprzednim miesiącu były także artykuły piśmienne, kreślarskie i malarskie (o 0,3 proc.). Obniżono natomiast ceny sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego (o 0,9 proc.).

Opłaty związane z edukacją utrzymały się na poziomie zanotowanym przed miesiącem.

W sierpniu br. nieznacznie wzrosły ceny w restauracjach i hotelach (o 0,1 proc.). Spośród innych towarów i usług, w sierpniu br. odnotowano wzrost cen w zakresie ubezpieczeń (o 0,3 proc.). Zmiana kursu złotego wpłynęła na podwyższenie opłat za ubezpieczenia związane ze zdrowiem dla osób podróżujących za granicę (o 0,6 proc.). Podniesiono ceny usług świadczonych w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i zakładach pielęgnacyjnych (o 0,2 proc.), a także wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych (o 0,1 proc.). Mniej niż w lipcu br. konsumenci płacili natomiast za środki do higieny osobistej (o 0,3 proc.).

Powody do optymizmu

Sierpień to trzeci z kolei miesiąc br., w którym obniżyły się ceny żywności (o 1,6 proc., wobec spadku o 1,9 proc. w lipcu br.). Podobnie jak przed miesiącem, najbardziej potaniały warzywa (o 13,9 proc.). Znacznie mniej niż w lipcu br. konsumenci płacili za owoce (o 11,7 proc.). W czwartym z kolei miesiącu taniał cukier, za który płacono o 1,9 proc. mniej niż w lipcu br. Niższe niż przed miesiącem były także ceny ryżu (o 0,5 proc.) i serów (o 0,2 proc.). Więcej niż w lipcu br. należało natomiast zapłacić za jaja (o 2,1 proc.) i mięso (przeciętnie o 1,2 proc.), w tym za drób - o 5,3 proc., mięso wieprzowe - o 0,4 proc., a wołowe - o 0,2 procent.

Wyższe niż przed miesiącem były ceny tłuszczów zwierzęcych (o 1,1 proc.) i roślinnych (o 0,9 proc.).Podrożały artykuły w grupie "jogurty, śmietana, napoje i desery mleczne", a także "wyroby cukiernicze i miód", za które płacono odpowiednio o 0,7 proc. i 0,6 proc. więcej niż w lipcu br. W sierpniu br. odnotowano wzrost cen napojów bezalkoholowych (przeciętnie o 0,4 proc.), w tym kawy - o 1,3 proc., a herbaty - o 0,1 proc.. Ceny soków utrzymały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lipcu br. Mniej płacono z kolei za wody mineralne lub źródlane - o 0,2 proc.. Za wyroby tytoniowe należało zapłacić o 0,5 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Ceny napojów alkoholowych pozostały na poziomie obserwowanym przed miesiącem.

W sierpniu br., w związku z dalszą wyprzedażą kolekcji sezonowej, ceny obuwia obniżyły się o 3,9 proc., a odzieży - o 2,4 procent.

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły w sierpniu br. o 0,4 procent. Podrożało użytkowanie mieszkania (o 0,2 proc.). Zanotowano dalszy wzrost opłat za zaopatrywanie w wodę, usługi kanalizacyjne oraz wywóz nieczystości (śmieci) (po 0,2 proc.). Ceny nośników energii były wyższe niż w poprzednim miesiącu przeciętnie o 0,7 procent. Obowiązujące od połowy lipca br. nowe taryfy spowodowały, że łączna opłata za gaz ziemny wzrosła o 2,7 procent. Więcej niż przed miesiącem płacono za opał (o 0,8 proc.) i energię cieplną (o 0,2 proc.). W sierpniu br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego wzrosły o 0,1 procent.

Więcej niż w lipcu br. należało zapłacić za środki do prania i czyszczenia (o 0,9 proc.). Tańszy był natomiast sprzęt gospodarstwa domowego (o 0,2 proc.) oraz meble i elementy meblarskie (o 0,1 proc.).

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 4,3 proc. i znajdował się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc.).

Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 5,8 proc.), wzrost cen żywności (o 4,5 proc.) oraz w zakresie transportu (o 7,9 proc., które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,50 pkt proc., 0,97 pkt proc. i 0,73 pkt proc. Spadek cen odzieży i obuwia (o 0,9 proc.) obniżył wskaźnik w tym okresie o 0,04 pkt procentowych.