Stopa bezrobocia spadała w kwietniu do 12,3 proc. W marcu bez pracy było 12,9 proc. Polaków - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwietnia wyniosła 1973,8 tys. osób.

Najwyższe bezrobocie utrzymuje się w województwach: warmińsko-mazurskim (20 proc.), zachodnio-pomorskim (16,8 proc.), kujawsko-pomorskim i lubuskim (po 16 proc.) oraz podkarpackim (15,4 proc.). Najniższe w województwach: mazowieckim i wielkopolskim (po 9,5 proc.), śląskim (9,9 proc.) oraz małopolskim (10,3 proc.).

Z danych GUS wynika, że w kwietniu do urzędów pracy zgłosiło się 203,1 tys. osób, czyli o 39,6 tys. mniej niż w marcu 2010 r. i o 14,4 tys. mniej niż przed rokiem.

GUS podał, że na koniec kwietnia 325 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 40,8 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 24,6 tys. osób. Przed rokiem były to odpowiednio 497 zakłady oraz 27,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 4,0 tys. osób.