"Gazeta Prawna": Bezrobotni z wyższym wykształceniem

Poniedziałek, 14 lipca 2003 (11:00)

18 procent absolwentów wyższej uczelni nie ma pracy. W Warszawie ten odsetek wyniósł w maju aż 47 procent. Jest bardzo prawdopodobne, że w 2008 roku będziemy mieli prawie milion bezrobotnych po studiach - pisze "Gazeta Prawna".

W tym roku będzie w Polsce 387 tys. absolwentów szkół wyższych, w 2004 r - 429 tys., w 2005 r. - 450 tys., a w dwóch następnych latach prawdopodobnie jeszcze więcej. Tymczasem w gospodarce narodowej wciąż ubywa miejsc pracy - szacuje prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Gazeta zwraca uwagę na jeszcze jedno zjawisko: obecnie nadchodzi fala słabo przygotowanych absolwentów, nierzadko miernych szkół prywatnych. Pracodawcy znają niski poziom kształcenia w tych uczelniach. Dlatego ich absolwenci bez względu na ukończony kierunek przegrywają konkurencję z osobami z dyplomem

renomowanych szkół państwowych - powiedział gazecie Marek Bednarski z 

Uniwersytetu Warszawskiego.

11:00

Artykuł pochodzi z kategorii: Ekonomia

-