Opłaty dla amerykańskich koncernów za użytkowanie polskich złóż gazu łupkowego będą ustalane na drodze negocjacji - zapowiedział rząd. Resorty gospodarki i środowiska przedstawiły parlamentarzystom z senackiej komisji gospodarczej projekt nowego prawa geologicznego i górniczego.

W myśl projektu oprócz ustalonej z góry symbolicznej opłaty eksploatacyjnej koncerny będą musiały zapłacić również opłatę za użytkowanie górnicze. To należność ma być ustalana właśnie na drodze negocjacji. Przedstawiciele rządu nie kryją, że opłaty nie będą wysokie. Według nich podniosłoby to tylko ceny gazu. Zdaniem krytyków nowy projekt ustawy nie jest dostatecznie przejrzysty.

Wstępne, niepotwierdzone opracowania amerykańskich firm szacują zasoby gazu łupkowego w Polsce na minimum 1,5 biliona metrów sześciennych. Według niektórych ekspertów, w Polsce może być od 1,4 do nawet 3 bln m sześc. gazu uwięzionego w łupkach. Dla porównania, ilość gazu w konwencjonalnych złożach szacuje się w Rosji na 47 bln, w Katarze - 14 bln, a w Iraku - 3 bln.