Fuzja Orlenu i Lotosu na początku przyszłego roku? "Zobaczymy, jak będą wyglądać negocjacje"

Środa, 4 września 2019 (09:38)

Najpóźniej w ciągu pierwszych trzech miesięcy przyszłego roku, PKN Orlen ma zakończyć proces przejmowania Lotosu – przekonuje podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Dotrzymanie terminu zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze od wygrania przez PiS jesiennych wyborów. Po drugie od negocjacji z Komisją Europejską. To ona musi zezwolić na połączenie obu spółek.

Orlen z Lotosem muszą też udowodnić, że fuzja nie zaszkodzi kierowcom.

Zobaczymy jak będą negocjacje wyglądać i z konkurencją i z KE. Chcielibyśmy zgodę uzyskać w tym roku - tłumaczy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Problem w tym, że inne firmy paliwowe - głównie zagraniczne - przekonują Brukselę, żeby nie zgadzała się na połączenie Orlenu z Lotosem - podkreśla.

Komisja sprawdza

Pod koniec sierpnia Lotos, PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały porozumienie dotyczące realizacji transakcji zakupu akcji Lotosu przez PKN Orlen od Skarbu Państwa.

"Transakcja ma skutkować przejęciem przez Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS" - informował wtedy w komunikacie PKN Orlen. Jak dodano, porozumienie nie jest wiążące, "ani nie kreuje jakichkolwiek zobowiązań dla Skarbu Państwa, Spółki ani dla Grupy LOTOS odnośnie realizacji Transakcji, lecz jedynie określa ich wspólne rozumienie przewidywanego kształtu Transakcji i dalszej współpracy przy jej realizacji".

W komunikacie podano także, że porozumienie zawiera również postanowienia dotyczące sposobu określenia ceny sprzedaży akcji Grupy LOTOS.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen zaczął się w lutym 2018 roku podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W pierwszym etapie Orlen planuje nabyć 32,99 proc. akcji od Skarbu Państwa. W kolejnym konieczne będzie ogłoszenie wezwania na zakup akcji reprezentujących do 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Lotosu.

Na początku sierpnia Komisja Europejska wszczęła postępowanie, które ma ocenić planowane nabycie Lotosu przez PKN Orlen. Chodzi m.in. o sprawdzenie, czy fuzja nie ograniczy konkurencji na rynku dostaw paliw w Polsce, oraz w sąsiednich krajach.

PKN Orlen złożył 3 lipca wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie kontroli nad Lotosem.

Orlen jest właścicielem jednej z dwóch polskich rafinerii oraz zakładów na Litwie i w Czechach. Prowadzi działalność na rynkach w Austrii, Czechach, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Niemczech i na Słowacji. Zajmuje się również poszukiwaniami i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Ekonomia

Krzysztof Berenda

Urszula Gwiazda