Francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło w nocy plan pomocy dla Grecji w wysokości 16,8 mld euro w formie kredytów bilateralnych udzielanych w okresie trzech lat. Pierwsza transza kredytu - w wysokości 3,9 mld euro - ma być udzielona Atenom jeszcze w tym roku.

Uchwalony w trybie pilnym francuski plan pomocy jest częścią szerszego pakietu ogłoszonego w niedzielę przez Unię Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Całość pakietu opiewa na bezprecedensową kwotę 110 mld euro.

We Francji plan pomocy został uchwalony, co się rzadko zdarza, zarówno głosami deputowanych rządzącej Unii na Rzecz Ruchu Ludowego (UMP), jak i opozycyjnej Partii Socjalistycznej. Partie lewicowe i komuniści głosowali przeciwko. Teraz ustawa musi zostać zatwierdzona przez Senat, co najprawdopodobniej nastąpi w czwartek.

Wkład francuski stanowi 20,7 procent łącznej wysokości pomocy dla Grecji ogłoszonej przez kraje strefy euro (80 mld euro). Dodatkowe 30 mld euro przekaże MFW.

Paryż, podobnie jak inne stolice krajów strefy euro, stoi na stanowisku, że działać należy szybko, aby zapobiec spekulacjom greckim długiem na międzynarodowych rynkach. Ponadto należy umożliwić Grecji terminową spłatę kolejnej raty długu, która przypada 19 maja.