Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że polski fiskus może ograniczyć prawo do odliczenia podatku VAT firmom, które nie stosują kas fiskalnych. Sprawa trafiła do Trybunału w wyniku sporu spółki Profaktor z Izbą Skarbową w Białymstoku.

Białostocka skarbówka nałożyła na spółkę Profaktor karę w wysokości 30 proc. podlegającego odliczeniu podatku VAT za brak wymaganych polskim prawem kas rejestrujących. Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatruje kasację w tej sprawie, poprosił europejskich sędziów w Luksemburgu o rozwianie wątpliwości, czy taka sankcja przewidziana w polskim prawie jest zgodna z unijnymi dyrektywami VAT.

Trybunał uznał, że polska ma prawo stosować taką sankcję administracyjną, gdyż nie narusza ona zasady proporcjonalności do przewinienia i nie jest tzw. środkiem specjalnym, którego stosowanie wymagałoby zgody KE i wszystkich państw członkowskich UE.