Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu bez zmian głównej stopy procentowej - poinformował Fed w środę po zakończeniu dwudniowego posiedzenia. Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi więc 0 do 0,25 proc.

Jednocześnie Fed podtrzymał swoją postawę dalszego utrzymywania stóp na niskim poziomie przez dłuższy okres czasu. Amerykańska Rezerwa Federalna spodziewa się, iż inflacja pozostanie na stabilnym, stłumionym poziomie jeszcze przez jakiś czas.

Fed podkreślił, że sytuacja w gospodarce dalej się poprawia oraz widoczna jest pewna poprawa na rynku pracy. Podkreślono jednak również, że ożywienie w gospodarce będzie "ograniczone jeszcze przez pewien czas". Fed stwierdził, że rynki finansowe spełniają pomocną rolę w procesie ożywienia gospodarczego.