Podczas sesji w Stanach Zjednoczonych, w reakcji na decyzje podjęte przez FOMC kurs EUR/USD zwyżkował do poziomu najwyższego od ponad miesiąca- 1,3110. Za wcześnie jest jednak, aby mówić o odwróceniu trendu, gdyż w Europie wciąż nie został rozwiązany kryzys zadłużeniowy, który w dłuższym terminie cały czas może ciążyć notowaniom wspólnej waluty.

Dziś możliwy jest ruch powrotny do przebitej linii oporu w okolicach poziomu 1,3075 i na fali dobrych nastrojów kontynuacja umocnienia euro. Kolejny opór usytuowany jest na poziomie 1,32. Wczoraj wieczorem odbyło się pierwsze posiedzenie FOMC w tym roku. Komitet zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, informując jednocześnie, że przedział wahań (0,0-0,25 proc.) dla stopy funduszy federalnych zostanie utrzymany do końca 2014 roku. Tym samym deklarowany okres utrzymywania rekordowo niskich stóp procentowych został wydłużony o jeden rok. Decyzja ta została przyjęta stosunkiem głosów 9-1, gdyż prezes Fed z Richmond Jeffrey M. Lacker (uważany za jednego z "jastrzębi" w FOMC), wyraził sprzeciw ogłaszaniu terminu, do którego będzie utrzymywany określony poziom stóp procentowych. Po raz pierwszy w historii Rezerwa Federalna opublikowała projekcje oczekiwanych zmian stóp procentowych przez wszystkich 17 członków FOMC. Zdecydowana większość, bo aż 14 członków uważa, że stopy procentowe powinny zostać na niezmienionym poziomie do końca obecnego roku. Jednocześnie 11 członków jest zdania, że do końca 2014 roku koszt pieniądza powinien zostać podniesiony. Opublikowane zostały również projekcje makroekonomiczne członków FOMC. Szacowane tempo wzrostu gospodarczego w latach 2012- 2013 zostało obniżone, z kolei podwyższeniu uległa dynamika PKB w 2014 roku. Członkowie FOMC uważają również, że w najbliższych latach stopa bezrobocia systematycznie będzie spadać. Komitet Federalny Otwartego Rynku ustalił ponadto cel inflacyjny na poziomie 2 proc. Dziś również najważniejsze informacje napłyną ze Stanów Zjednoczonych. Poznamy ubiegłotygodniową liczbę osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Konsensus rynkowy zakłada wzrost z 352 tys. do 370 tys. Prognozowany wzrost nowo zarejestrowanych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych nie przekreśla jeszcze tendencji spadkowej i odnotowywania przez 4- tygodniową średnią coraz niższych wartości. Ukażą się również dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku oraz sprzedaży nowych domów w grudniu. Liczba sprzedanych nowych domów nie powinna negatywnie zaskoczyć inwestorów, utrzymując jednocześnie pozytywną tendencję na amerykańskim rynku nieruchomości (potwierdza to również wczorajszy silny wzrost indeksu cen nieruchomości FHFA).

Na fali optymizmu złoty wczoraj umocnił się i przebił wsparcie na poziomie 4,26 w stosunku do euro i znalazł się tym samym na najmocniejszym poziomie od ponad czterech miesięcy. Nad ranem kurs konsoliduje się przy poziomie 4,2550. W stosunku do dolara polska waluta również nie traci na wartości. Po kolejnym umocnieniu kurs USD/PLN znalazł się na poziomie 3,23 i dziś nad ranem stabilizuje się tuż nad tym poziomem. Biorąc pod uwagę stosunkowo silne fundamenty polskiej gospodarki oraz utrzymujące się dobre nastroje na rynkach światowych, złoty powinien dalej się umacniać. Kolejne wsparcie dla kursu EUR/USD znajduje się na poziomie 4,20, a USD/PLN na poziomie 3,15.

Sporządził:

Szymon Zajkowski

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.