Czwartkowe popołudnie przyniosło dynamiczny wzrost kursu eurodolara do poziomu 1,4219. Po tym ruchu notowania głównej pary walutowej powróciły w okolice 1,4180 i oscylowały wokół tej wartości również w trakcie sesji azjatyckiej. Po otwarciu rynków w Europie euro osłabiło się lekko względem dolara, jednak skale przeceny skutecznie ograniczają okolice poziom 1,4150. W dalszym ciągu eurodolar zachowuje potencjał do wzrostów.

W ostatnim czasie na rynek napłynęło sporo negatywnych informacji na temat zadłużonej Portugalii, jednak brak silnej negatywnej reakcji euro pokazuje, że tego typu doniesienia są już w dużej mierze zdyskontowane przez rynek. Po tym jak parlament Portugalii nie przyjął propozycji cięć wydatków oraz podwyżki podatków, agencja S&P obniżyła długoterminowy rating tego kraju do poziomu BBB z A-, pozostawiając go na liście obserwacyjnej. Według szacunków, jeśli Portugalia wystąpiłaby o pomoc finansową do UE/MFW to kwota ta mogłaby wynieść ok. 75 mld euro. Póki, co władze tego kraju opierają się temu rozwiązaniu. Najprawdopodobniej rozmowy w tym zakresie zostaną odłożone do czasu powstania nowego rządu. Z kolei to jak rynki oceniają dalsze perspektywy portugalskiej gospodarki pokaże kwietniowa aukcja długu, na której kraj ten będzie musiał pozyskać finansowanie w kwocie około 4,5 mld euro.

Z kolei z bardziej pozytywnych doniesień wspomnieć warto o porozumieniu wypracowanym na szczycie państw UE w Brukseli. Zdecydowano o rozszerzeniu europejskiego funduszu stabilizacji finansowej do efektywnej kwoty 440 mld euro do czerwca bieżącego roku.

Biorąc pod uwagę relatywną odporność euro na negatywne doniesienia z Portugalii waluta ta powinna zyskiwać w relacji do dolara do czasu decyzji ECB ws. stóp procentowych zaplanowanej na 7 kwietnia. Prawdopodobny wydaje się scenariusz, aby kurs EUR/USD, pokonał poziom 1,4280, wyznaczony przez listopadowe szczyty, wzrastając nieznacznie powyżej 1,4300. Jednak po decyzji ECB bez względu na jej treść inwestorzy prawdopodobnie zrealizowaliby zyski, co spowodowałoby silniejszą przecenę europejskiej waluty.

Piątkową sesję złoty rozpoczął od lekkiego osłabienia w relacji do euro i dolara. W pierwszych godzinach notowań kurs EUR/PLN wzrósł ponad poziom 4,0200. Jednak dalsze osłabienie złotego skutecznie powinien ograniczać opór 4,0250. W kolejnych dniach krajowa waluta powinna kontynuować aprecjację względem euro zmierzając w kierunku ważnego wsparcia 4,0000. Z kolei notowania USD/PLN powinny podjąć próbę pokonania ważnego ograniczenia 2,8100. Przełamanie tych poziomów stanowiłoby oczywiście istotne sygnały przemawiające za dalszym umocnieniem krajowej waluty. Złotemu w największym stopniu sprzyjać powinna poprawa nastrojów inwestycyjnych oraz oczekiwana przez rynek zbliżająca się podwyżka stóp procentowych.

W dalszej części sesji poznamy odczyt dynamiki amerykańskiego PKB za IV kwartał w ujęciu zannualizowanym oraz wielkość indeksu Uniwersytetu Michigan za marzec. Są to jednak odczyty finalne z tego też względu nie powinny one istotnie wpłynąć na rynek walutowy.

Sporządził:

Michał Fronc

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.