Komisja Europejska wyda w środę rekomendację, by Estonia mogła wprowadzić euro 1 stycznia 2011 roku - poinformowała agencja AFP, powołując się na źródła w UE. Bruksela uznała, że Tallin spełnia kryteria ekonomiczne związane ze wspólną europejską walutą.

Ocena przeprowadzona przez Komisję jest "więcej niż pozytywna" - dodaje źródło cytowane przez francuską agencję.

Jeśli rekomendacja KE zostanie przyjęta przez pozostałe państwa europejskie, Estonia stanie się 17. krajem korzystającym ze wspólnej waluty. Poprzednio do strefy euro przyjęto Słowenię (2007 r.), Cypr i Maltę (2008 r.), oraz Słowację (2009 r.).

Aby przystąpić do strefy, kandydujący kraj musi spełnić kilka kryteriów, m.in. dotyczących finansów publicznych, inflacji, kursu walutowego oraz stóp procentowych.

Estonia miała nadzieję na przyjęcie euro w 2007 roku, jednak wówczas miała zbyt wysoką inflację.