Odpowiedzialność społeczna, przyszłość wolnego rynku, demokracja czy ekologia – Open Eyes Economy Summit to prawdziwy tygiel nowych idei, otwartość na dialog, najważniejsze i najgorętsze trendy we współczesnej myśli społeczno-ekonomicznej. Trwająca dwa dni impreza odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Podczas Open Eyes Economy Summit rozmawiano o nowym modelu gospodarki, który może być receptą na kryzysy gnębiące współczesne społeczeństwa. Wśród sesji znalazły się: Świat (bez) pracy, FIRMA-IDEA jako fabryka wiedzy: kompetencje gospodarki cyfrowej, Overtourism, Sprawiedliwość terytorialna w relacji miasto - wieś, Odpowiedzialne marki kontra misselling i konsumeryzm, Kultura jako sposób wyjścia z kryzysu. Zostały one uporządkowane w czterech blokach tematycznych: FIRMA-IDEA, MARKA - KULTURA, MIASTO-IDEA, ŁAD MIĘDZYNARODOWY.

Open Eyes Economy Summit pozwala przyjrzeć się współczesnemu światu przez pryzmat odpowiedzialności za nasze działania. Daje możliwość, aby omawiać rozwój, także gospodarczy, w szerokich kontekstach. W tym roku OEES porusza tematy niezwykle bliskie Krakowowi: odpowiedzialnej turystyki, sprawiedliwej relacji miasta z wsią i kultury przedstawianej jako ścieżka wyjścia z kryzysu. Próba ukazania gospodarki jako części kultury to kierunek, który właśnie w naszym mieście wydaje się mieć szczególne znaczenie. Cieszę się, że stworzyliśmy ten kongres w Krakowie. Open Eyes Ecomomy Summit to okazja, by przyglądać się przyszłości mądrze - powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Odbywający się w listopadzie Open Eyes Economy Summit to za każdym razem kulminacja całorocznej pracy intelektualnej i organizacyjnej. Jego niezwykła atmosfera wynika z różnorodności, otwartości i zaangażowania ludzi, którzy go tworzą. Wszystko po to, by promować oparte na wartościach społecznych podejście do gospodarki i stworzyć miejsce wymiany myśli i doświadczeń.

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości OEES to okazja, aby podczas dwudniowej debaty liczni eksperci - ekonomiści, samorządowcy oraz przedstawiciele największych międzynarodowych firm - mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i obserwacjami oraz mogli proponować rozwiązania kreujące obraz nowoczesnego świata. Cieszę się, że nasz region jest partnerem głównym wielu ważnych wydarzeń gospodarczych, wśród których Open Eyes Economy Summit zajmuje szczególne miejsce. Jestem przekonany, że prowadzone w czasie Kongresu debaty, seminaria i konferencje będą obfitować w nowe pomysły i rozwiązania wzbogacające idee nowoczesnego społeczeństwa - powiedział Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Mamy do czynienia z niebagatelnym ruchem i chcę wyraźnie podkreślić - ten ruch zaczął się tu, w Krakowie. Składa się na niego nie tylko jeden uniwersytet. Dziś Open Eyes Economy łączy wiele uczelni, ale też inne środowiska, pozauniwersyteckie. I na tym polega siła tego zrzeszenia, że jest w nim miejsce dla każdego, kto chce z otwartymi oczyma, w otwarty sposób spojrzeć na to, co chcemy zmieniać - zaznaczył prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES.

Podczas kongresu można było odwiedzić meeting points - kameralne miejsca, w których uczestnicy brali udział w warsztatach, albo spotkać się z prelegentami. Wśród uczestników nie zabrakło znanych nazwisk i wybitnych osobistości. W Krakowie pojawili się m.in: Alberto Acosta, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Magdalena Środa, ks. Adam Boniecki, Szymon Hołownia, Subindu Garkhel, Brunon Bartkiewicz, Dominika Bettman, Gabriele Bischoff, Adam Wajrak, czy Areta Szpura.