Zaskakująca dymisja w Ministerstwie Finansów. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", odejść ma szef departamentu, który stoi na straży finansów państwa i hamuje nadmierny wzrost wydatków.

Ministerstwo Finansów zwalnia dyrektora, który odpowiada za hamowanie wzrostu wydatków państwa - zaalarmowała nas osoba zbliżona do kierownictwa resortu, doskonale znająca zasady jego funkcjonowania oraz politykę kadrową - piszą dziennikarze "Rz".

Stanowisko ma stracić Sławomir Dudek

Według gazety stanowisko ma stracić Sławomir Dudek, szef departamentu polityki makroekonomicznej.

"Rz" powołując się na stronę resortu finansów pisze, że departament przygotowuje analizy i prognozy niezbędne w formułowaniu i realizacji polityki fiskalnej państwa oraz w koordynacji polityk ekonomicznych i finansowych UE. Opracowuje prognozy obejmujące: wielkości makroekonomiczne, dochody budżetu oraz główne kategorie przepływów finansowych dotyczących sektora finansów publicznych.

Dyrektor traci stanowisko, bo jest za mało elastyczny. To zła wiadomość dla finansów publicznych - mówi "Rz" informator.

"Rz" podaje, że Sławomir Dudek jest odpowiedzialny m.in. za przestrzeganie reguły wydatkowej, czyli za stabilizowanie finansów państwa. Reguła działa w ten sposób, że w okresie dobrej koniunktury ogranicza wzrost wydatków z kasy państwa po to, by w gorszych czasach budżet mógł wydawać więcej.

Opracowanie: