Bez żadnych konkretnych wniosków zakończyła się nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poświęcona rozwojowi socjalnemu.

Sesja miała się zakończyć już wczoraj, ale delegaci nie byli wówczas w stanie porozumieć się co do treści końcowej deklaracji. Prace nad nią trwały więc całą noc i część dzisiejszego dnia.

Jednak zdaniem organizacji pozarządowych nie warto było poświęcać jej tyle czasu. Przyjęty bowiem dziś dokument zawiera bowiem olbrzymią ilość propozycji, ale żadnych wskazówek jak należałoby je realizować. Mówi o potrzebie walki z AIDS w Afryce, o konieczności obniżenia cen lekarstw, o anulowaniu długów najbiedniejszych państw świata.

W deklaracji nie ma jednak żadnych precyzyjnych zobowiązań. Jedyna wymieniona w niej konkretna cyfra znana jest od bardzo dawna i jest bardzo przerażająca. Ponad miliard ludzi na świecie nie ma obecnie na swoje utrzymanie nawet dolara dziennie.

Posłuchaj relacji z Genewy, korespondenta radia RMF FM - Tomasza Surdela:

21:00