Maksymalna cena sprzedaży jednej akcji Tauronu dla inwestorów indywidualnych została ustalona na 70 groszy - poinformował minister skarbu Aleksander Grad podczas ostatniego dnia obrad Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wczoraj szef resortu skarbu poinformował, że zapisy na akcje Tauronu dla inwestorów indywidualnych odbędą się od 9 do 18 czerwca, a dla inwestorów instytucjonalnych od 22 do 24 czerwca. Debiut giełdowy spółki jest planowany około 30 czerwca.

Według dotychczasowych informacji, dla inwestorów indywidualnych przewidziano pulę 20 proc. akcji z 52 proc. przeznaczonych do sprzedaży - może ona zostać zwiększona do 25 proc. Resort ma obecnie ok. 87 proc. akcji spółki; pozostałe walory należą do drobnych akcjonariuszy, głównie pracowników części spółek z grupy. Informacje dotyczące ceny sprzedaży i ostatecznej liczby akcji sprzedawanych inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym mają zostać podane 22 czerwca.