Pikieta rolników w Bydgoszczy zakończona porozumieniem. Przez

10 godzin rolnicy protestowali pod Urzędem Wojewódzkim przeciwko

polityce rządu w dziedzinie skupu zbóż i rzepaku. Z protestującymi

rozmawiali: wojewoda oraz przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego z

Poznania. Ustalono, że w poniedziałek podpisane zostaną umowy na skup

zbóż z bezpośrednimi dopłatami.

Rolnicza pikieta skończyła się tragicznie dla mężczyzny, który

przebiegając przez ulicę do jednego z pikietujących został śmiertelnie

potrącony przez autobus.