Rada Gospodarcza ma przekazywać opinie niezależne - powiedział Jan Krzysztof Bielecki, który będzie szefował Radzie Gospodarczej przy rządzie. W jej skład wchodzą ekonomiści, naukowcy i praktycy biznesu.

Wszystkie osoby, które chciałem mieć w tej radzie, łaskawie wyraziły zgodę - powiedział były premier i podkreślił, że opinie członków Rady będą prywatnym zdaniem, wynikającym z ich doświadczeń. Szereg osób, członków Rady, jest związanych z firmami, przedsiębiorstwami czy uczelniami. To jest ważne, by oddzielić swoje zdanie od zdania firmy - zaznaczył Bielecki.

To jest intelektualna konkurencja dla dotychczasowych ciał doradczych - powiedział premier. Teraz, kiedy szukamy nie tylko tu w Polsce nowatorskich, oryginalnych i czasami bezprecedensowych sposobów wyjścia z kryzysu (...), potrzebujemy umysłów niezależnych i bez rutynowych, urzędowych zobowiązań - podkreślał Donald Tusk.

Oprócz byłego premiera, wieloletniego prezesa Pekao Jana Krzysztofa Bieleckiego w skład Rady weszli: prof. Uniwersytetu Gdańskiego Dariusz Filar, główny doradca ekonomicznego Pricewatershouse Coopers Polska prof. Witold Orłowski, socjolog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Ireneusz Krzemiński, była prezes ZUS prof. Aleksandra Wiktorow, prezes zarządu TFI Skarbiec i SAMH SA Bogusław Grabowski, prezes PZU Andrzej Klesyk, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK SA Mateusz Morawiecki, główna ekonomistka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek oraz główny ekonomista Reiffeisen Bank Polska SA Jacek Wiśniewski.

Koordynacją prac Rady zajmie się nowo powołany podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Jasser.