Nie maleje popularność bezzwrotnego wsparcia dla bezrobotnych na zakładanie własnych biznesów. Tak wynika z analizy Bankier.pl, na którą powołuje się "Puls Biznesu". Jak wskazuje gazeta, dzięki dotacjom z UP w latach 2005-2014 powstało niemal 462 tys. nowych firm.

W ciągu 10 lat ponad 460 tys. osób skorzystało z dotacji dla osób bezrobotnych. Powiatowe urzędy pracy wspomogły je łączną kwotą 7,3 mld zł.

Prawdziwe eldorado przypadło na rok 2010, kiedy resort pracy zasilił powiatowe urzędy pracy kwotą 1,389 mld zł. Pieniądze te pozwoliły 77 tysiącom osób na założenie działalności gospodarczej. Średnia kwota wsparcia w tym okresie wyniosła 18 tys. zł.

Dzięki dotacjom z UP w latach 2005-2014 powstało niemal 462 tys. nowych firm. Niestety, ok. 40 proc. z nich nie działało na rynku dłużej niż 3 lata.

(abs)