Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło swoje najnowsze prognozy. Według urzędników resortu, w marcu bezrobocie spadło z 13 do 12,9 procent. Spadek odnotowano w 11 województwach, przy czym największy tam, gdzie sytuacja jest najgorsza - w województwach lubuskim i warmińsko-mazurskim.

Nadal najniższa jest stopa bezrobocia (9,8 proc.) w województwie mazowieckim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (21,1 proc.). Pod koniec marca bez pracy było 2 miliony 80 tysięcy osób. To o 21 tysięcy ludzi mniej niż miesiąc temu.

Z danych wojewódzkich urzędów pracy wynika, że wśród osób, które znalazły zatrudnienie, wysoki procent stanowiły osoby zaktywizowane przez urzędy pracy. Chodzi zwłaszcza o chętnych skierowanych na staże oraz do prac użytecznych społecznie.