Komisja Europejska jest zdania, że pomoc publiczna dla Polskich Linii Lotniczych LOT jest zgodna z prawem UE. Taka sugestia padła ze strony unijnego komisarza ds. konkurencji Joaquina Almuni.


LOT otrzyma pozytywną decyzję ws. pomocy publicznej - powiedział Almunia na konferencji prasowej. Komisja Europejska ogłosi swoją decyzję w najbliższych tygodniach - dodał.

Nie mogę teraz wyprzedzać wypadków, ale prace postępują w kierunku pozytywnej decyzji, ale nie mogę uprzedzać decyzji, która nie jest jeszcze przygotowana. Poczekajmy kilka tygodni - zastrzegł Almunia.

Komisja Europejska prowadzi postępowanie, w którym sprawdza, czy przyznanie PLL LOT w sumie ok. 200 mln euro pomocy restrukturyzacyjnej jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy. Jeśli KE nie uznałaby już udzielonej pomocy państwa za dozwoloną, LOT musiałby oddać pieniądze. 

PLL LOT w grudniu 2012 roku otrzymał pierwszą transzę pomocy 400 mln zł (ok. 100 mln euro), a tymczasową zgodę na pożyczkę Komisja Europejska wydała dopiero w maju 2013 r. Miesiąc później do KE trafił plan restrukturyzacji, zawierający wytyczne dotyczące przyszłości LOT-u, m.in. modernizacji floty oraz efektywnego wykorzystania samolotów.

Plan zakłada też przekazanie LOT-owi drugiej transzy pomocy na restrukturyzację w wysokości 381 mln zł, a także uzyskanie trwałej rentowności od 2015 r.

W planie restrukturyzacji przesłanym do KE, w 2015 r. kończy się proces restrukturyzacji przewoźnika. Zapisano w nim, że na koniec 2015 r. linia ma wypracować ok. 113-137 mln zł zysku ze swojej działalności podstawowej, czyli na przewozie pasażerów. W dokumencie zapisano też, że spółka w 2014 r. ma uzyskać 71 mln zł zysku na działalności podstawowej.

W ocenie wiceministra skarbu Rafała Baniaka restrukturyzacja przewoźnika przynosi pozytywne rezultaty. Przypomniał, że na koniec tego roku spółka zakłada wypracowanie 71 mln zł zysku netto.

Akcjonariuszami PLL LOT są: Skarb Państwa, który ma 67,97 proc. akcji spółki i TFS Silesia - 25,1 proc.; pozostałe 6,93 proc. należy do pracowników.

(ug, abs)