Decyzja ws. przyjęcia przez Polskę euro powinna być podjęta w referendum – oświadczył prezydent Andrzej Duda podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. „Niech to będzie decyzja podjęta świadomie przy pełnej informacji dla polskiego społeczeństwa o wszystkich tego skutkach i pełnej informacji również o tym, że instytucją sterującą będzie Europejski Bank Centralny, a nie Narodowy Bank Polski, że my stracimy w związku z tym naszą walutę i jakie będą tego skutki” – podkreślił.

Decyzja ws. przyjęcia przez Polskę euro powinna być podjęta w referendum – oświadczył prezydent Andrzej Duda podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. „Niech to będzie decyzja podjęta świadomie przy pełnej informacji dla polskiego społeczeństwa o wszystkich tego skutkach i pełnej informacji również o tym, że instytucją sterującą będzie Europejski Bank Centralny, a nie Narodowy Bank Polski, że my stracimy w związku z tym naszą walutę i jakie będą tego skutki” – podkreślił.
Prezydent Andrzej Duda /PAP/Grzegorz Momot /PAP

Uważam, że powinno być przeprowadzone w tej kwestii referendum, po rzetelnej debacie, bo u nas tej poważnej debaty w przestrzeni publicznej o ważnych kwestiach politycznych, europejskich jest stanowczo za mało - ocenił - mówiąc o ewentualnym wprowadzeniu euro w Polsce - prezydent Andrzej Duda. Możemy się zgodzić na ograniczenie suwerenności, ale podejmijmy tę decyzję świadomie z pełną informacją dla społeczeństwa, co to będzie dla nas oznaczało - tłumaczył.

Uczestniczący w sesji "Jak zbudować silną Europę? Strategie dla przyszłości" Duda oświadczył, że nie zgadza się na "dyktat silnych" i nie zgadza się "na taką Europę, gdzie przewaga gospodarcza czy przewaga ludnościowa będzie powodem, dla którego w innym kraju w sposób arbitralny będą narzucone inne rozwiązania, bez uwzględnienia ich specyfiki i interesów narodowych". Nie ma wtedy partnerstwa, wtedy tworzą się podziały i wtedy zaczyna funkcjonować zasada "dziel i rządź", która nie jest zasadą wspólnotową - przekonywał prezydent.

(mn)