Debiut akcji Giełdy Papierów Wartościowych na warszawskim parkiecie zaplanowano na 9 listopada - dowiaduje się "Parkiet". Skarb Państwa postanowił sprywatyzować warszawską giełdę. Do sprzedaży przeznaczono 63 proc. akcji. Jednak dzięki odpowiednim zapisom w statucie, SP zachowa pełną kontrolę nad spółką.

Obecnie dobiegają końca prace nad prospektem emisyjnym, który wkrótce trafi do Komisji Nadzoru Finansowego. Wg nieoficjalnych informacji, nadal trwają dyskusje nad ustaleniem szczegółów oferty, w tym transz dla inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych nabywców.

Osobnym tematem jest kwestia wyceny akcji giełdy. Będzie na nią miało wpływ wiele czynników, takich jak chociażby koniunktura na światowych parkietach czy zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów.