Rząd Wielkiej Brytanii odwołał wprowadzony w ubiegłym roku zakaz gry na gitarach w więziennych celach. Zaostrzenie zasad obowiązujących w zakładach karnych miało być dowodem na prowadzenie polityki twardej ręki wobec skazanych.

Jednym z artystów, którzy podpisali petycję wzywającą rząd do wycofania zakazu był David Gilmour, słynny gitarzysta grupy Pink Floyd. Wraz z innymi muzykami walczył o zmianę prawa tłumacząc, że możliwość gry na instrumencie w celi jest ważnym elementem resocjalizacji więźniów.

W brytyjskich więzieniach nadal obowiązuje wprowadzony w listopadzie zakaz przysyłania skazanym książek. Mogą czytać wyłącznie te, które znajdują się w więziennej biblioteczce lub są zamawiane autoryzowanymi kanałami.

Ministerstwo sprawiedliwości postanowiło zaostrzyć rygor więzienny pod presją opinii publicznej. Jej zdaniem odsiadujący wyroki cieszyli się w zakładach karnych zbyt wieloma przywilejami. Oba zakazy, a szczególnie ten dotyczący książek, spotkały się jednak z aktywnym sprzeciwem organizacji, których działania mają na celu przygotowanie więźniów do życia po wyjściu na wolność.