91 procent warszawiaków jest zadowolona ze swojego miasta - wynika z badania Ipsos. Okazuje się, że mieszkańcy polskiej stolicy są bardziej usatysfakcjonowani niż paryżanie.

Badanie przeprowadzono w dziewięciu metropoliach z całego świata. Oprócz warszawiaków przepytano mieszkańców Algieru, Bombaju, Chicago, Chongqing, Madrytu, Paryża i Rio de Janeiro. Mówili oni m.in. o tym, jak wyobrażają sobie swoje miasto w przyszłości i czym jest dla nich miasto idealne.

Na pytanie o zadowolenie z życia w swoim mieście 91 procent warszawiaków odpowiedziało twierdząco. Na podobnym poziomie utrzymuje się zadowolenie mieszkańców Madrytu (92 proc.) i Barcelony (91 proc.). Na przeciwnym biegunie są paryżanie - zaledwie 80 procent z nich uznało się za zadowolonych.

Z sondażu wynika, że choć warszawiacy chcą miasta ekologicznego (wybrał tę opcję co trzeci mieszkaniec), to jednak nie wiążą tego z ograniczeniem ruchu samochodowego. Mieszkańcy polskiej stolicy najrzadziej (68 proc.) spośród badanych wskazywali na obecność dzielnic tylko dla pieszych jako cechę miasta pięknego. Na tę cechę wskazało 80 proc. respondentów we wszystkich badanych miastach.

Pytani o atuty swoich miast, respondenci najrzadziej wskazywali na jakość mieszkań. Tę opcję wybrało 2 proc. badanych w Paryżu, 3 proc. w Warszawie, 4 proc. w Madrycie i Rio de Janeiro, 6 proc. w Barcelonie i Chicago. Najlepiej pod tym względem i znacznie powyżej średniej wypadły Chongqing i Algier. W chińskiej aglomeracji jakość mieszkań ceni sobie 41 proc. badanych, w stolicy Algierii - 28 proc.

Według badanych Polaków, Warszawa za 15 lat będzie miastem większym (97 proc.) i liczącym więcej mieszkańców (95 proc.). Dla warszawiaków miasto idealne to miasto bezpieczne (58 proc.) i bogate pod względem kulturowym (37 proc.).

(mn)