Ponad 2 tys. osób w 17 miastach na Ukrainie - m.in. w Kijowie, Lwowie i Charkowie, głównie dzieci i młodzież, wzięło udział w II edycji Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego "Ja Piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie". Zorganizowała je Fundacja Wolność i Demokracja, mająca siedzibę w Warszawie, przy wsparciu polskich ministerstw Spraw Zagranicznych i Edukacji Narodowej.

Wydarzenie nawiązywało do obchodów 95. rocznicy zawarcia Paktu Piłsudski-Petlura. Tekst dyktanda opisywał wspólną walkę Polaków i Ukraińców w 1920 r. przeciwko agresji bolszewickiej.

Miasta, w których przeprowadzono dyktando, to m.in.: Kijów (w Centrum Polskim Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego T. Szewczenki), Winnica (Winnicki Państwowy Uniwersytet Techniczny), Żytomierz (Żytomierski Technologiczny Uniwersytet), Łuck (Instytut Doskonalenia Nauczycieli), Odessa (Odeski Uniwersytet Narodowy im. I. Miecznikowa), Lwów (Gmach Główny Uniwersytetu Lwowskiego) i Charków (Gmach Rektorski Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im G.S. Skoworody).

Najmłodsza uczestniczka ma 7 lat, a najstarsza - 68

Jak powiedział PAP Michał Dworczyk, osoby, które przystąpiły do dyktanda, to głównie dzieci i młodzież. Były też jednak osoby starsze. We Lwowie, gdzie ja właśnie jestem, najmłodsza uczestniczka ma 7 lat, a najstarsza - 68 - opowiadał Dworczyk. Zwrócił uwagę, że wśród piszących dyktando znalazło się wiele osób, które nie mają polskich korzeni rodzinnych, ale władają językiem polskim.

Nagrody dla laureatów to m.in. książki oraz wyjazd do Polski, podczas którego grupa z Ukrainy odwiedzić ma np. Kraków i Warszawę.

Drugie takie dyktando

Pierwsza edycja Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego odbyła się w 2014 roku. Wzięło w niej udział ok. 1,5 tys. osób.

Polsko-ukraińską umowę międzyrządową, nazywaną powszechnie umową Piłsudski-Petlura, podpisano w kwietniu 1920 r. w Warszawie. Strona polska uznawała niezawisłość Ukrainy i jej władz - Dyrektoriatu z Semenem Petlurą na czele - a linię graniczną między Polską i Ukrainą stanowić miała dawna granica między Rosją i Austro-Węgrami. Wojsko Polskie, wraz z żołnierzami Petlury, wkroczyło do Kijowa w maju 1920 r.

Od środy na Majdanie Niepodległości w stolicy Ukrainy oglądać można wystawę "Za waszą i naszą wolność" poświęconą 95. rocznicy wyzwolenia Kijowa spod okupacji bolszewickiej przez połączone siły Józefa Piłsudskiego i Semena Petlury. Po prezentacji w Kijowie ekspozycja odwiedzić ma inne ukraińskie miasta.

(mal)