Testament Alfreda Nobla, w którym znalazł się zapis o ustanowieniu Nagrody Nobla, został po raz pierwszy udostępniony publiczności w Muzeum Noblowskim w Sztokholmie. Czterostronicowy dokument badacz sporządził własnoręcznie 27 listopada 1895 roku w Paryżu.

Słynny naukowiec postanawia w testamencie ustanowić "fundusz, z którego procenty każdego roku mają być rozdzielone w formie nagród tym, którzy w roku poprzedzającym przynieśli ludzkości największe korzyści".

Alfred Nobel miał ładny, pochyły charakter pisma. Na papierze w niektórych miejscach czarny atrament jest rozmazany, widać odciski palców, a na marginesach można zauważyć dopiski. Adnotacje zgodnie z prawem wykonały później osoby potwierdzające autentyczność testamentu. Być może to ktoś z nich zanieczyścił dokument - przypuszcza historyk Gustav Kaellstrand z Muzeum Noblowskiego. Wykonanie woli Nobla sprawiło wiele problemów formalnych. W testamencie jest mowa o funduszu, ale w sensie prawnym trzeba było go dopiero stworzyć. O tym Nobel nie pomyślał. W tym sensie do powstania Nagrody przyczynili się także inni ludzie - podkreśla ekspert.

Przez lata testament Alfreda Nobla spoczywał w sejfie w siedzibie Fundacji Noblowskiej w Sztokholmie. Nigdy nie był pokazywany publicznie. W Muzeum Noblowskim dokument będzie można oglądać do 15 listopada.

(mn)