Jaromir Słuszny, autor książek kryminalnych i mitologicznych, twierdzi, że Słowacja stanowi centrum Wszechświata. W swojej najnowszej publikacji "Największe tajemnice Słowacji" dowodzi, że od zarania dziejów niemal wszystko kręciło się wokół terenów leżących obecnie w granicach tego 5-milionowego państwa.

Według autora, na terenie dzisiejszej Słowacji miała znajdować się kolebka cywilizacji Mezopotamii. Mylnie sytuowana między Tygrysem a Eufratem, w rzeczywistości leżała między słowackimi rzekami: Wagiem i Hronem. Tu także, a nie na tureckiej górze Ararat, swoją barkę wybudował Noe. Biblia mówi o górze Bararat, a w rzeczywistości chodzi o górę Boleraz koło Trnawy.

Słowacy mają także swoje Stonehenge, a nawet 60 kamiennych kręgów - i to nie takich, jak ten najsłynniejszy na świecie sprzed 3100 lat p.n.e., a datowanych na 4500, a nawet 4900 lat p.n.e. Nasi sąsiedzi od lat twierdzą, że to u nich leży środek Europy, a teraz okaże się, że także pępek świata.