Rząd Portugalii nakazał rybakom informować władze o połowie korali i gąbek na wodach terytorialnych kraju i uwalniać złowione okazy. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie lepszej ochrony morskim stworzeniom.

Rządowy dekret, opublikowany w portugalskim dzienniku ustaw, nakazuje kapitanom łodzi rybackich udokumentowanie faktu złowienia korali lub gąbek; następnie mają one być wypuszczone.

Każdy połów gąbek i korali musi zostać zgłoszony w Portugalskim Instytucie Morza i Środowiska. Rybacy, którzy w swoich sieciach odnaleźli korale lub gąbki, muszą dostarczyć rządowej agencji jeden ze złowionych okazów, a pozostałe jak najszybciej uwolnić.

Według nowego prawa jeśli łódź trafi na dużą koncentrację chronionych stworzeń morskich, musi natychmiast opuścić rejon połowu. "Nadmierną obecność gąbek i korali ocenia się na podstawie zawartości sieci. Jeśli wyłowiono ponad 60 kg korali lub 200 kg gąbek, należy je wypuścić, a następnie opuścić rejon połowu, oddalając się o dwie mile morskie" - głosi dekret.

W nowych przepisach nie przewidziano kar dla turystów, którzy mogliby przypadkowo wyłowić korale lub gąbki, zastrzeżono jednak, że władze przeprowadzą kontrole w celu ochrony zagrożonych działalnością człowieka obszarów dna morskiego.

(j.)