Od 1 stycznia 2019 roku firmy transportowe są zobowiązane do przekazywania danych geolokalizacyjnych w przypadku przewożenia towarów wrażliwych. Dane GPS dotyczące pojazdów przewożących towary tego typu są wykorzystywane w celu przeciwdziałania wyłudzeniom podatku VAT. Niedopełnienie obowiązku wiąże się z karami finansowymi, dlatego ważne jest korzystanie z solidnego i sprawdzonego systemu.

Przewóz towarów wrażliwych, czyli jakich?

Mianem towarów wrażliwych określa się paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, smary i oleje. Do tej grupy zalicza się również alkohol etylowy całkowicie skażony i susz tytoniowy. Przewóz każdego z tych towarów jest związany z obowiązkiem monitoringu przez przewoźnika i kierowcę. Przewoźnik jest zobowiązany do przekazywanych danych geolokalizacyjnych samochodu, którym transportowane są towary objęte zgłoszeniem. Kierowca ma natomiast obowiązek uruchomienia Get Vehicle Tracking po wyruszeniu w trasę i wyłączenia systemu po dotarciu z ładunkiem do odbiorcy.

Ustawa, która weszła w życie na początku bieżącego roku, została wprowadzona, pomimo protestów branży transportowej. Przedsiębiorcy obawiali się niespójności w ustawie oraz konieczności przestrzegania przepisów, które niekiedy są niemożliwe do wykonania. Dodatkowo sprzeciw wzbudziły restrykcje nakładane na wszystkich uczestników przewozu - zarówno na nadawców i odbiorców, jak i na przewoźników oraz kierowców. Argumenty branży transportowej skupiały się na kosztowności i pracochłonności obowiązku monitorowania przewozu towarów wrażliwych i nieproporcjonalności wkładu pracy w stosunku do osiąganych efektów. Przewoźnikom nie spodobało się natomiast przerzucenie odpowiedzialności z właściciela towaru na firmę wykonującą transport. 

Kary za niedopełnienie obowiązku monitoringu

Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wiąże się z karami dla przedsiębiorców, którzy nie wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków. Przewoźnik jest zagrożony karą w wysokości 10 tysięcy złotych, natomiast kierowca - od 5 do 7,5 tysiąca złotych, jeżeli wyruszy w trasę bez włączonego lokalizatora lub będzie podróżował z niesprawnym systemem monitoringu.

Przedsiębiorstwa transportowe otrzymały pierwsze kary finansowe już na kilka dni po wprowadzeniu nowych przepisów. Najczęstszym tłumaczeniem przewoźników, którzy nie dopełnili obowiązku monitorowania transportu, był brak wiedzy, że przewożą towar wrażliwy. Ponadto dochodziło do sytuacji, w których przekazywane dane geolokalizacyjne były niepełne. Z tego powodu szczególnie ważne jest sprawdzanie, jakie towary podlegają ustawie, i korzystanie ze sprowadzonych systemów monitorowania takich jak Get Vehicle Tracking (tutaj strona: https://getvehicletracking.co.uk/).

Rejestr SENT a dane geolokalizacyjne

Dane geolokalizacyjne dotyczące przewozu towarów wrażliwych muszą być przekazywane na całej trasie transportu, znajdującej się na terytorium Polski. Informacje z systemu muszą być przekazywane do rejestru SENT. Dane można pozyskiwać na dwa sposoby, wprowadzając wcześniej do rejestru numer lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji, zainstalowanego w samochodzie ciężarowym.

W celu przygotowania danych geolokalizacyjnych pojazdu można wykorzystać dowolne urządzenie, które korzysta z technologii satelitarnej i transmisji danych. Może to być nawet smartfon lub tablet. Wymagane jest wcześniejsze zainstalowanie na nim oprogramowania udostępnionego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Równie dobrze przewoźnik i kierowca mogą korzystać z zewnętrznego systemu transmisji. W obu przypadkach wymagane jest przekazywanie określonych danych lokalizacyjnych. Są to:

- współrzędne geograficzne dotyczące położenia transportu, jego azymut oraz data i godzina pozyskania danych,

- prędkość, z jaką porusza się samochód,

- numer lokalizatora lub zewnętrznego systemu monitorowania,

- błąd przekazywania danych satelitarnych.

Brak którychkolwiek z wymienionych danych skutkuje nałożeniem kary finansowej. Jedyną sytuacją, w której organ administracyjny odstępuje do nałożenia kary, jest niemożność przekazania danych do rejestru, wynikająca z jego niedostępności. Jeżeli kierujący pojazdem zauważy, że lokalizator nie działa przez czas dłuższy niż godzina, jest zobowiązany do zatrzymania się na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej. Jazda może być kontynuowana dopiero po naprawienie systemu monitorowania lub przeładowaniu towarów wrażliwych do samochodu ze sprawnym lokalizatorem.

Monitoring towarów wrażliwych a korzyści dla przewoźnika

Monitorowanie przewozu towarów wrażliwych jest obowiązkiem przewoźnika, lecz jednocześnie może mieć pozytywny wpływ na terminowość wykonywania zleceń i optymalizację kosztów prowadzenia działalności. Wystarczy, że przedsiębiorca wykorzysta dane z systemu do kontroli zużycia paliwa i wprowadzenia zasad eco drivingu w firmie. Dzięki temu koszty związane z eksploatacją pojazdów spadną nawet o kilkanaście procent, a rentowność wykonywanych zleceń wzrośnie. Sprawdź więcej zalet tutaj: https://getvehicletracking.co.uk/why-is-it-worth-using-company-vehicle-monitoring/.