Do Urzędu Miasta w Nysie trafił list napisany przez króla Salomona Gafabus Iguru I, władcy Królestwa Bunyoro-Kitara, jednego z siedmiu królestw Ugandy. Twierdzi, że jest potomkiem legendarnego podróżnika oraz gubernatora jednej z egipskich prowincji, który mieszkał w połowie XVIII wieku na Opolszczyźnie.

Otrzymaliśmy drogą mailową list, w którym król prosi nas o pomoc w zbadaniu przeszłości jego dziadka - Edwarda Schnitzera, podróżnika i etnografa znanego jako Emin Pasza - powiedział sekretarz miasta Nysa, Michał Baziuk

Do Ugandy wysłano już dyplomatyczną odpowiedź, w której burmistrz Nysy Jolanta Barska poinformowała afrykańskiego króla, że spróbuje zbadać nyskie ślady Schnitzera. W liście jest też zaproszenie do miasta, burmistrz deklaruje, że chętnie oprowadzi afrykańskiego władcę.

Edward Schnitzer - Emin Pasza urodził się w Opolu w roku 1840. Dwa lata później zamieszkał w Nysie. Był podróżnikiem, lekarzem i etnografem. Po studiach medycznych we Wrocławiu Schnitzer był lekarzem w armii tureckiej. Po przejściu na islam został gubernatorem (paszą) Albanii - wówczas prowincji imperium ottomańskiego.

W roku 1876 pojechał do Sudanu, gdzie został lekarzem wojskowym w siłach zbrojnych gubernatora Charlesa Gordona. Wkrótce został mianowany gubernatorem egipskiej prowincji Ekwatoria, która obejmowała część dzisiejszego południowego Sudanu i północną Ugandę. Organizował liczne wyprawy badawcze, próbował m.in. dotrzeć do źródeł Nilu. Został prawdopodobnie zamordowany przez handlarza niewolników w 1892 roku.