Pierwsze i jedyne w Europie studia podyplomowe na kierunku joga otwarto na prestiżowym uniwersytecie Ca' Foscari w Wenecji. Studenci będą zgłębiać historyczne, medyczne, filozoficzne i naukowe aspekty tego coraz bardziej popularnego zjawiska naszych czasów.

Oficjalna nazwa tego kierunku studiów brzmi Master in Yoga Studies. Jak poinformowano, jest on przeznaczony zarówno dla nauczycieli jogi, jak i tych, którzy ćwiczą ją z wielkim zapałem i chcą poznać jej korzenie oraz udoskonalić swoje kompetencje praktyczne i teoretyczne w tej dziedzinie.  

Studiami nad jogą kieruje profesor Federico Squarcini, wykładowca w Instytucie Badań nad Azją i Afryką na weneckim uniwersytecie. Wyjaśnił on, że chce obalić mity na temat jogi i przedstawić jej prawdziwe, mało znane, początki sięgające wieków przed naszą erą.

Według profesora Squarciniego mimo ogromnej popularności jogi wiedza na jej temat jest bardzo powierzchowna. Tymczasem - jak dodał  - jej wpływ jest przedmiotem wnikliwych badań medycznych i historycznych i wymaga też znalezienia naukowych odpowiedzi. Joga jest bowiem - jak przypomina profesor - nie tylko systemem filozofii albo po prostu stylem życia, ale także źródłem utrzymania ogromnej liczby ludzi na świecie, którzy organizują kursy jogi, otwierają sale ćwiczeń, wydają setki książek i propagują ją w rozmaity sposób, również w celach komercyjnych.

Jak informuje włoska prasa, jednym z tematów wykładów będzie kwestia do jakiego stopnia popularność jogi jest owocem masowej komunikacji i mody XXI wieku.

(mpw)