Dzieci w Polsce najczęściej rodzą się we wtorki, najrzadziej w niedziele

Niedziela, 18 października 2015 (08:39)

Najwięcej dzieci rodzi się latem - w lipcu, sierpniu i we wrześniu. Najczęściej we wtorki, najrzadziej w niedziele - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak podaje GUS, w ubiegłym roku najwięcej dzieci urodziło się we wtorek 8 lipca - przyszło ich wtedy na świat 1379. W całym 2014 roku we wtorki urodziło się 61 321 dzieci, czyli 16 procent wszystkich urodzonych. W niedziele 2014 urodziło się natomiast 39 067 dzieci.

Z danych urzędu wynika również, że w roku 2014 na świat przyszło w Polsce prawie 10 tysięcy bliźniąt.

Końcem ubiegłego roku ludność Polski liczyła 38,5 mln osób, z czego 6,9 mln stanowiły dzieci i młodzież do 17. roku życia. To nieco ponad 18 procent ogółu ludności. Jak zauważa przy tym GUS, w miastach udział dzieci i młodzieży w ogólnej populacji wynosił niespełna 17 procent, na wsi - ponad 20 procent.

Wśród dzieci i młodzieży do 17. roku życia przeważają chłopcy, którzy stanowią średnio około 51,5 procent ogólnej liczby urodzeń. Na 100 chłopców przypada 95 dziewcząt.

(edbie)

Artykuł pochodzi z kategorii: Ciekawostki