W Polsce jest wiele samochodów osobowych, z których właściciele korzystają tylko okazyjnie. Czy można będzie czasowo wyrejestrować takie auto? Z wiadomości Ministerstwa Infrastruktury wynika, że tak. Ta informacja z pewnością ucieszy wszystkich właścicieli sezonowo używanych aut lub tych, które wymagają czasochłonnej naprawy. Dzięki czasowej rejestracji, będzie można zaoszczędzić na OC.


Jakie pojazdy można obecnie wyrejestrować czasowo?

Na dzień dzisiejszy ustawa Prawo o ruchu drogowym umożliwia czasowe wycofanie pojazdu z ruchu tylko w przypadku samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów. Jest to spore udogodnienie dla firm zajmujących się transportem, w sytuacji, gdy pojazdy będące ich własnością nie są używane przez cały rok. Dzięki czasowej rejestracji przedsiębiorca może zaoszczędzić na obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - składka jest wymagana tylko za okres, w którym pojazd był zarejestrowany.

Czasowe wyrejestrowanie auta osobowego - czy będzie możliwe?

Już od ponad 20 lat nie można czasowo wycofać z ruchu pojazdu osobowego. Taką możliwość zniesiono w 1997 r., po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jednak Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przywróceniem takiej możliwości. W projekcie znalazł się m.in. zapis dotyczący planowanego czasu wyrejestrowania pojazdu - najdłuższy to 12 miesięcy, a najkrótszy 3 miesiące. Między czasowym wyrejestrowaniem ze względu na naprawę zasadniczych części konstrukcji nie będzie mogło być krótszej przerwy niż 3 lata. Aby pojazd znów został dopuszczony do ruchu, trzeba będzie uzyskać zaświadczenie o wykonaniu dodatkowego badania technicznego.

Oszczędność dla kierowców

Na czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu mogą skorzystać przede wszystkim właściciele kamperów czy kabrioletów, ponieważ ich pojazdy zazwyczaj nie są użytkowane w okresie zimowym. Zmiany w przepisach z pewnością ucieszą także właścicieli pojazdów, które są przeznaczone do renowacji. Często proces przygotowania takiego auta do wprowadzenia do ruchu jest długotrwały. Tymczasem w myśl obowiązującego prawa, właściciel zarejestrowanego pojazdu ma obowiązek posiadania ważnego OC przez cały rok. Po nowelizacji ustawy, mógłby opłacać obowiązkowe ubezpieczenie tylko za czas, w którym samochód będzie zarejestrowany.

Jak wyglądają obecnie formalności?

Aby wycofać pojazd z ruchu, należy udać się do Wydziału Komunikacji, gdzie miała miejsce ostatnia rejestracja, złożyć wniosek oraz uiścić opłatę. Za wyrejestrowanie pojazdu na 2 miesiące należy zapłacić 80 zł. W przypadku dłuższego czasu wyrejestrowania, opłata zwiększa się odpowiednio o:

●       4 zł - od 3 do 12 miesięcy,

●       2 zł - od 13 do 24 miesięcy,

●       0,25 zł - od 25 do 48 miesięcy.

Na tej podstawie zostanie wystawiona decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (dowód i tablice rejestracyjne należy zostawić w depozycie w urzędzie). Pojazd może zostać czasowo wyrejestrowany z ruchu na okres od 2 miesięcy do 24 miesięcy. Ten czas może być przedłużony, jednak nie na dłużej niż 48 miesięcy. Właściciel pojazdu czasowo wyrejestrowanego musi zadbać o to, aby znajdował się on poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu.

OC dla pojazdu czasowo wycofanego z ruchu - jaka składka?

W myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy zarejestrowany pojazd musi mieć ważne OC. Jeżeli wyrejestrujesz go czasowo, powinieneś zgłosić to do ubezpieczyciela - polisa OC zostanie rozwiązana na ten czas, a składka pomniejszona o minimum 95%.

Pamiętaj, że auto, które nie jest użytkowane ale pozostaje zarejestrowane, przez cały czas musi być ubezpieczone. Za przerwę w ubezpieczeniu OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na Ciebie karę. Opłaty karne zależą od długości przerwy w ubezpieczeniu, a podstawę stanowi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 roku, dla samochodów osobowych kara za brak OC wynosi:

●       za okres do 3 dni: 900 zł,

●       od 4 do 14 dni: 2250 zł,

●       powyżej 14 dni: 4500 zł.

Jeżeli posiadasz samochód z którego nie korzystasz, znajdź najtańsze OC,  korzystając np. z porównywarki OC kalkulator-oc-ac.auto.pl  (w jednym miejscu porównasz oferty kilkunastu ubezpieczycieli). Z opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie będziesz zwolniony tylko wtedy, gdy sprzedasz pojazd (od dnia sprzedaży, prawa i obowiązki związane z jego ubezpieczeniem przechodzą na nabywcę auta) lub go zezłomujesz (po złomowaniu wystarczy dostarczyć do towarzystwa dokument potwierdzający ten fakt.